Connect with us

Hayvan

Şanlıurfa’da 9 ceylan avlanmaktan kurtuldu!

Emir Baran isimli bir yurttaş, Şanlıurfa Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda 9 ceylanın avlanmasına dair ihalenin durdurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava açtı.

Published

on

Şanlıurfa’da 9 ceylan avlanmaktan kurtuldu!

Şanlıurfa Barosu avukatlarından Emin Baran ve Müslüm Baran, 26 Ağustos’ta kentte koruma altında olan ceylanlardan 9’u için ihale yoluyla avlanması kararına karşı yürütmenin durdurulması talebiyle Şanlıurfa İdare Mahkemesi’ne iptal davası başvurusunda bulundu. İdare Mahkemesi de 28 Ağustos’ta yürütmenin durdurulması kararını verdi. Bugün karara bağlanan davada 9 ceylanın av yoluyla öldürülmesine yönelik ihalenin iptal edilmesine karar verildi.

“DÖNER SERMAYEYE SAĞLANACAK GELİR, CEYLANLARIN YAŞAM HAKKINDAN ÖNEMLİ DEĞİL”

Kararda, “Dava konusu ihale ile 9 adet ceylan için toplam 193.500,00 TL muammen bedel belirlendiği dikkate alındığında, söz konusu ihale ile davalı idarenin döner sermayesine sağlanması hedeflenen gelirin “kırsal kalkınmanın desteklenmesi” amacına hizmet edecek nitelikte ve avlanmasına izin verilecek ceylanların yaşam hakkına tercih edilecek önemde olmadığı görülmektedir” denilerek, şu ifadeler kullanıldı: “İhaleye konu avlatılacak olan ceylanlara ilişkin söz konusu sahada hasat için bulunması gereken minimum popülasyon yoğunluğu ve bu yoğunluk üzerindeki artım miktarı ile sahada olması gereken minimum ve optimum popülasyon büyüklüklerinin ne olduğu hususunda idarece herhangi bir açıklama getirilmediği ve buna ilişkin bilgi ve belgelerin dosyaya sunulmadığı; dosyaya sunulan kota bildirim formunda, sahada hasta, genetik deformasyon görülen bireyler ve evcil hayvanlarla çiftleşmeler sonucu oluşan melezlerin bulunmadığının tespit edilmesine ve üreme yeteneği düşük 5 adet erkek ceylanın av kotası olarak belirtilmesine rağmen, idarenin ‘av turizmi faaliyetlerinin, sahadaki yaşlı, zayıf ve hastalıklı fertlerin popülasyondan uzaklaştırılmasını sağlayan koruyucu veterinerlik önlemi olduğu’ yönündeki savunmasının çelişki oluşturduğu görülmektedir”

CEYLANLARIN AVLANMASI ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE VE İLGİLİ KANUNA AYKIRI

Kararda, ceylanların korunması gereken fauna türleri arasında olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizin tarafı olduğu ‘Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma (Bern) Sözleşmesi’ uyarınca korunması gereken fauna türleri arasında yer alan ceylan cinsinin avlanmasına salt av turizmi amacıyla izin verilmesi, sözleşmenin ihlal edilmesi anlamına geldiği gibi, avlanmanın uygulanma biçimine ilişkin esaslara bakıldığında, yanlışlıkla bile olsa avlanma kriterlerine uygun olmayan ceylanların da avlanabilmesinin mümkün olması ve kritere uymayan ceylanların avlanılmasının sadece iki kat para cezası ile cezalandırma ile geçiştirilmesi nedeniyle anılan sözleşme gereğince korunması gereken fauna türleri arasında yer alan ceylan neslinin tükenmesine yol açabilme riskinin bulunduğu, öte yandan sınırlı sayıda bir avcı grubunun isteklerini/hobilerini tatmin etmek amacıyla toplumun/toplumların büyük kısmının tepkisini çekebilecek şekilde korunması gereken bir fauna türünün (ceylanların) avcılık yöntemiyle öldürülmesine (korumayı sağlaması gereken) idarece izin verilmesinin av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmasını öngören 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun amacına da aykırılık oluşturduğu görülmektedir. Bu durumda, yukarıda açıklanan tespit ve gerekçeler birlikte dikkate alındığında, dava konusu ihale işleminin hukuka, ilgili mevzuat hükümlerine, kamu yararına, bilimsel verilere ve hizmet gereklerine uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline karar verildi”

Gündem

Kadın

Dünya

sanalbasin.com üyesidir

En Çok Okunanlar