Connect with us

Haber

Rüyada yılan görmek ne demek? Rüyada yılan sokması ne anlama gelir?

Rüyada yılan görmek rüyayı gören kişinin kötü bir olayla karşılamasına yorumlanır. Rüyada yılan görmek genellikle kötü bir rüya gibi görünse de rüyanın nasıl görüldüğüyle ilgili bazı detaylar da önemlidir. İşte Rüyada yılan görmek ne demek? Rüyada yılan sokması ne anlama gelir? ile ilgili tüm detaylar.

Published

on

Rüyada yılan görmek ne demek? Rüyada yılan sokması ne anlama gelir?

Rüyada yılan görmek ne demek? Rüyada gördüğümüz durumlar gerçek hayatta farklı anlamlar taşıyabilmektedir. Gündelik yaşantımızda görmüyor olsak bile yılan gibi canlıları rüyamızda görebiliyoruz. Sizler için rüyada yılan görmek hakkındaki detaylarını aşağıda bir araya getirdik.

Rüyada yılan görmek ne demek?

Rüyada yılan görmek, en genel yorumu ile çocuğa, saltanata, gizli düşmanlara, kadına, beyliklere, bireyin geçimine işaret eder. Rüyada yılan görmenin rüyayı gören kişinin etrafında onun kötülüğünü isteyen düşmanın olduğu şeklinde yorumlanır. Bunun dışında yalnızca iyi günlerde yanında bulunan, menfaat sahibi arkadaşlara da işaret eden bir rüya şeklinde yorumlanır. Kimi rüya yorumcularına göre, rüya içerisinde görülen yılanın maddi ve manevi olarak zor günlerin başlaması anlamına gelmektedir.

Rüyada yılan görmek neye işarettir?

Rüyada yılan görmek kişinin edindiği bir düşmana işaret eder. Bu düşman genellikle kişiye ya da aileye oldukça yakın bir kimsedir. Bu düşman kendisini iyi gibi göstererek, aileye kendisini sevdirmeyi başarmıştır. Rüyada yılan gören kişi iş ya da aile çevresinde bu düşmanı görebilir. Rüyada yılan gören kişi yakın zamanda bir düşman kazanan kişidir. Bir evlilik, yeni bir arkadaşlık ya da ortaklık sonucunda düşmanın haneye ulaşması şeklinde rüya yorumlanır. Görülen bu rüya pek hayırlı bir rüya olarak tabir edilmez. Çünkü rüyayı gören kimse edindiği düşman tarafından bir zarara uğratılacaktır.

Rüyada yılan görmek ne demek? Rüyada yılan sokması ne anlama gelir?

Rüyada yılan ısırması ne demektir?

Rüyada yılan ısırması, bir kişinin kendisine düşmanından zarar geleceğine işaret eder. Bu sebeple kişilerin gündelik yaşantılarında yakınlarında olacak olaylara karşı dikkatli ve temkinli davranmaları gerektiği şeklinde yorumlanır.

Rüyada yılan sokması ne demektir?

Rüyada yılan sokması, düşmanları tarafından kendisine zarar geleceğine şeklinde yorumlanır. Yılan sokması sıkıntılı durumların yaşanacağına işaret eder.

Rüyada Yılan Öldürmek

Rüyada bir yılanı öldürdüğünü görmek iyi bir rüya olarak tabir edilir. Çünkü bu rüya kişinin var olan düşmanını yeneceğine işarettir. Rüyada yılan öldürmek düşmanı bir anda yenmeye ve kötü durumlardan galip çıkmaya yorumlanır. Genel olarak bu rüya kişinin kötü olay ve kişilerden zarar görmeden çıkması anlamına gelir. Rüya alimleri bu rüyayı bir erkeğin görmesinin işle ilgili, kadının görmesini ise bir birliktelikle ilgili olduğunu söylemişlerdir.

Eğer rüyasında bir yılan öldürdüğünü gören kişi erkekse, kısa zamanda işle ilgili sorunlarını çözeceğine yorumlar. Eğer rüyasında bir yılanı öldürdüğünü gören kişi kadınsa evliliğinde meydana gelen sorunları kısa zamanda çözeceğine yorumlamıştır.

Rüyada yılan görmek ne demek? Rüyada yılan sokması ne anlama gelir?

Rüyada Evde Yılan Görmek

Rüyada evde yılan görülmüş ise; evdeki bireylerden birinin rüya sahibine düşmanlık yapılacağına işaret eder. Bu birey, kişiden nefret ediyor anlamına gelmez ancak kişi kendisi de farkında olmadan rüya sahibinin canını sıkabilir. Evde yılan görmenin bir başka tabiri ise evde bulunan biriyle tartışma yaşanacağıdır. Rüyada görülen yılan, dışarıdan eve sokulmuş ise, eve alınan bireylere dikkat edilmelidir. Bu bireylerden zarar görmek mümkündür. Ev içerisinde pek çok yılan varsa ve bu yılanlardan korkulmuyorsa, evde günah işlemeye meyilli olan bireyler bulunmaktadır.

Farklı bir rüya yorumcusuna göre;

Rüyada yılan görmek, iş hayatınızda gayet zor ve karışık işlerle karşılaşacağınıza işarettir. . Rüyasında beyaz bir yılan görmek, düşmanının şiddetli ve saldırgan (öfkeli) olduğuna işaret olarak yorumlanır. Rüyada görülen yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz rakibe işârettir. Rüyada siyah bir yılan görmek, çok daha şiddetli ve saldırgan bir düşmanınız olduğuna işaretle tabir olunur. Rüyada görülen siyah yılan, hile ve yara­mazlığı yönünden düşmanın en kötüsüne işâret eder. Kara yılan düşman sayılır, yılan ile konuştuğunuzu görmek, düşman ile barışmaya yorumlanır.

Rüyada yılan görmek, değişik şekillerde yorumlanır. Yı­lan görmek, hilekar bir düşmana işarettir. Bazen de sinsi bir düşmanı temsil eder, şeklinde, bazen bir hükümdarı temsil eder, bazen aile, evlat ve kuvvete işaret eder. Rüyasında yılan görüp de korkmadığını gören kimse, mutlu bir hayat yaşar, kuvvet ve devlete ereceğine işarettir. Rüyada yılan görüp etini yediğini gören kimse, sevince erer, fayda ve menfaat elde eder ve düşmandan mal alır şeklinde tabir olunur.

Rüyasında birçok yılan arasından geçtiğini görmek, çok çok yağmur yağacağına işaretle tabir olunur. Rüyasında bir yılanı tuttuğunu görmek, düşmandan mal almak ve düşmandan fayda ve menfaat elde etmek, şek­linde tabir olunur. Rüyasında arkasından bir yılanın geldiğini görmek, rüyayı gören kimsenin arkasından düşmanının gözetlediğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında evinde yılan olduğunu görmek, rüyayı görenin akrabasından bir düşmanı olduğuna işaretle tabir olunur. Rüyasında yılanı öldürüp eline aldığını görmek, düşmanını yenmekle ve ondan hakkını alacağına işaretle tabir edilir. Rüyada görülen yılan, düşman, devlet ve hâzineye yorulur. Rüyada uzun bir yılan görmek, korkuyla tabir edilir. Bazen de, ince ve uzun yılan, aile, kadın ve çocuktan düşmanlığa yorumlanır. Bazı kerede, ince ve uzun yılan, yaramaz, korkunç ve kötü komşulara yorumlanır. Yılan, mal sahibi düşmana işâret eder. Çünkü rüyada zehirin tabiri mal ve paradır.

Kendisini yılanın ısırdığını görmek, rüya sahibine rakibi tarafından bir dert geleceğine işârettir. Rüyada yılan avladığını görmek, rüya sahi­binin düşmanına hile yapmakla onlardan bir kazanç elde edeceğine işâret eder. Rüyanızda gördüğünüz su yılanları, mala işâret eder. Rüyada yakasında ve kolunda korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmek, faydalı mal ve paraya işâret eder.

Rüyanızda zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat eden bir takım yumuşak yılanlara sahip olmanız, rüyayı görenin eline eritilmiş bir ta­kım altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine yorumlanır. Yılanla kavga ettiğini görmek, kuvvetli düşmanıyla harp etmeye, düşmanından korkmaya ve birbirlerinden ayrılmaya işâret eder. Rüyada görülen yılanın sivri dişleri, düş­manın kuvvetine işâret eder.

Yılanın yüksek bir yere çıktığını görmek, rahatlık ve sevince erişmeye işârettir. Yılanın yüksek bir yerden indiğini görme­niz, o yerin ileri gelenlerinden birinin âhirete göçmesine işâret eder. Rüyada koynunda yılan olduğunu ve bunu keserek üç parça ettiğini görmek, rüya sahibi­nin hanımını üç talakla boşamasına işârettir. Riyada koynunda yılan olduğunu ve bunu keserek iki parça ettiğini görmek, düşmanın­dan intikamını almaya işârettir.

Yılan eti yediğini görmek, rüya sahibine sevinç ve izzet isabet edeceğine, menfaat bulacağına işârettir. Bir yerden bir yılan çıktığını görmek, ora­dan çıkacak bir belaya ve azaba işâret eder. Rüyada yılanları çiğneyerek onların arasın­da gezinmek, dereler dolusu sellerin akacağı bir yağmura işâret eder. Rüyada yılan görmek bazen kâfirlere, bidat sahiplerine, sel ve devlete işâret eder.

Bazen de yılan görmek, şer, kıskançlık, hile ve düşmanlık gayesi ile yapılan bir yardı­ma işâret eder. Rüyada görülen ev yılanı, komşuya: sahra yılanı ise yol kesicye işârettir. Rüyada yılan tutan kimseyi görmek, şerli kimselerle geçinmeye, buğz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye işâret eder. Rüyada denizden yılan çıktığını görmek, bir sevgili oğlu doğacağına işârettir.

Rüyada vücudunda yılan veya ejderha gör­mek, zâlim hakime işârettir. Yılan Öldürdüğünü Görmek Rüyasında bir yılan öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip (üstün) gelir, şeklinde tabir olunur. Bir yılanı öldürdüğünü görmek, bir kadınla evlenmeye işâret edebilir.

Ölmüş Yılan Görmek Rüyasında ölmüş yılan görmek, düşmanının yok olması ve düşmanın helak olup gideceğine işaretle tabir olunur. Ölmüş bir yılan görmek, kendi çabası ol­madan Allah Teâlâ tarafından düşmanının helâk edileceğine işâret eder. Rüyasında yılanın ölmüş olduğunu görmek, düşmanınızın ölümüne işaretle tabir olunur.

Advertisement
Yorum Yapmak İçin Tıklayınız

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gündem

Kadın

Dünya

sanalbasin.com üyesidir

En Çok Okunanlar