Connect with us

Kadın

Kadınların yüzde 80’i işyerinde mobbinge uğruyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın “Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanında Kadına Yönelik Şiddet Araştırması’nda” araştırmaya katılan 617 kadından 502’si işyerinde psikolojik şiddete maruz kaldığını, kadınların yüzde 80’i de yöneticileri tarafından mobbinge uğradıklarını belirtti.

Published

on

Kadınların yüzde 80'i işyerinde mobbinge uğruyor

SES, Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanında Kadına Yönelik Şiddet Araştırması’nın raporunu kamuoyuyla paylaştı. SES, değerlendirme raporunun araştırmaya katılan 617’si kadın 663 kişinin yanıtları esas alınarak hazırlandığını açıkladı.

SES’in “AKP’nin cesaretlendirdiği eril zihniyet, katilleri koruyan, cezasız bırakan eril yargı kararları failleri cesaretlendirmeye devam etmektedir. Şiddet araştırmasında, iktidarın kadın düşmanı politikalarının bir yansıması olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Yıllardır yılmadan söylediğimiz ‘Kadına Yönelik Şiddet Münferit Değil, Politiktir’’ ifadesinin doğruluğu anket sonuçlarında da net olarak görüyoruz” açıklamasıyla paylaştığı raporda dikkat çeken sonuçlar şöyle:

KADINLARIN YÜZDE 68’İ YÖNETİCİSİ TARAFINDAN PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ

Rapora göre, araştırmaya katılan kadınlardan 502’si işyerinde psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi ve kadın katılımcıların yüzde 68’i yöneticilerin psikolojik şiddetine uğradığını belirtti. Psikolojik şiddete maruz kalan kadınların yüzde 71’li lisans mezunu ve yüzde 59’u evli.

KADINLARIN YÜZDE 80’İ MOBBİNGE UĞRUYOR

Araştırmada, kadınların yüzde 80’i meslek hayatında mobbinge maruz kaldığını, yine yüzde 80’i de yöneticileri tarafından mobbinge uğradığını ifade etti. En fazla mobbinge maruz kalan kesim yüzde 71 ile lisans mezunu olanlar ve yüzde 47 ile hemşireler.

Kadınların yüzde 80'i işyerinde mobbinge uğruyor

KADINLARIN YÜZDE 69’U SOSYAL MEDYADAN RAHATSIZ EDİCİ MESAJ ALMIŞ

Kadın katılımcıların yüzde 35’i ekonomik şiddete maruz kalırken, dijital şiddete maruz kaldığını ifade eden kadınların yüzde 69’u ‘rahatsız edici takip ve sohbet’ seçeneğini işaretledi.

CİNSEL ŞİDDET GÖREN KADINLARIN YÜZDE 78’İ PSİKOLOJİK DESTEK ALMAMIŞ

Araştırmada, kadınların  yüzde 26’sı cinsel şiddete maruz kaldığını, bu katılımcıların yüzde 7’si şiddet riskinin halen devam ettiğini bildirdi. Raporda, kadınların en çok erkek arkadaşları, sevgilileri ve eşleri tarafından cinsel şiddete maruz kaldıkları görüldü. Raporda, cinsel şiddete uğrayan kadınların yüzde 78’inin “Hiç bir psikolojik destek almadığını’’ belirtmesi dikkat çekti.

MOBBİNG NEDİR?(Av. Ezgi Esnik Günay)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından yayınlanan Nisan 2011 tarihli rapora göre MOBBİNG;

“İşerinde duygusal taciz ya da bireyi işyerinden ihraç etme amacıyla uygulanan psikolojik baskılar olarak tanımlanmaktadır. Psiko-sosyal bir stres şeklinde ortaya çıkan olgu işyerinde uygulanan psikolojik şiddetin, terörün bir sonucudur. Mobbing, sistemli bir şekilde, süreklilik arz eden bir sıklıkta çalışanı sindirme maksadı ile kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışı ifade etmektedir. Başka bir ifade ile işyerinde bir kişinin veya birkaç kişinin, istenmeyen kişi olarak ilan ettikleri bir kişiyi, dışlayarak, sözlü ya da fiziksel tacizde bulunarak mutlak itaate zorlamak, yıldırmak ve bezdirmektir.”

MOBBİNG NEDEN ORTAYA ÇIKAR ?

İşyerinde psikolojik taciz işveren tarafından istifaya zorlanmak istenen bir işçiye veya birden çok işçiye karşı yapılabileceği gibi, çalışanlar tarafından da yapılabilmektedir. İşyerinde çalışan sosya-ekonomik, kültürel ve fiziksel yönden farklı bir çalışan diğer çalışanlar tarafından dışlanabileceği gibi işe yeni başlamış veya başarılı, farklı çalışanlarda dışlamaya, psikolojik tacize maruz bırakılabilirler.

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ) NELERDİR?

Araştırmacı Zapf iş yerinde psikolojik davranışları beş kategoriye ayırmıştır;

– İşe yönelik psikolojik taciz; bu tür davranışlar mağdurun kendisini gereksiz hissetmesine ve dışlanmasına neden olur.

– Sosyal dışlanma; mağdur çalışma yaşamında yalnızlaştırılır.

– Kişiye yönelik saldırılar; mağdur dil, din, etnik yapı ve fiziksel özellikleri nedeniyle hakarete uğrar.

– Sözlü tehdit; mağdur herkesin önünde küçük düşürülür.

– İtibarı zedelemeye yönelik psikolojik taciz; mağdurun onuru ve itibarı zedelenir.

MOBBİNG NE DEĞİLDİR?

Tabii ki her olay kendi içinde farklıklar barındıracak olup tüm bu sayılanların başka olaylarda yaşanması tek başına mobbing olarak değerlendirilemeyecektir. Somut bir olayda mobbing uygulandığı tanımlaması yapılabilmesi için sürecin başından sonuna kadar hedef alınan kişi veya kişilere sistemli bir şekilde psikolojik, duygusal ve sosyal saldırı gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Mobbingi, stres, tükenmişlik sendromu, işyeri kabalığı, iş tatminsizliği ya da doyumsuzluğu gibi olgulardan ayıran husus, belli kişinin belli bir amaca yönelik olarak hedef alınması, yapılan haksızlığın sürekli, sistematik ve sık olmasıdır.

İŞ YERİNDE MOBBİNG UYGULANIYORSA

Mobbingin varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek bulunmayıp kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı, işçinin kendisine iş yerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde mobbingin varlığını gösteren olguların mahkemeye sunulması halinde, iş yerinde mobbingin gerçekleşmediğinin ispat külfetinin işverene düşeceği de yine Yargıtay İçtihatlarında belirtilmiştir.

İş yerinde mobbinge uğrayan işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek işverenden kıdem tazminatı isteme hakkına sahiptir. Mobbing yalnızca işveren tarafından yapılan uygulamalarda değil aynı zamanda bir çalışanın bir başka çalışanı veya bir çalışan grubunun bir çalışanı hedef alarak yaptıkları davranışlar neticesi ile de oluşabilecektir.

Mobbing sebebi ile iş sözleşmesinin feshi ve ne yapılması gerektiği ile ilgili olarak uzman iş hukuku avukatından danışmanlık almanızı tavsiye etmekteyiz.

Advertisement
Yorum Yapmak İçin Tıklayınız

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Gündem

Kadın

Dünya

sanalbasin.com üyesidir

En Çok Okunanlar